Més Informació

Nom/Nombre/Name (*)  
Email (*)
Empresa/Company
País/Country       
Telèfon/Teléfono/Telephone number (*)

Missatge/Mensaje/Message

captcha
(*) Camps obligatoris/Campos obligatorios/Required fields

Contactes

**Oficina
office@lapetita.cat

**Distribució
Catalunya
Pol Gil
pol@lapetita.cat
(+34) 650 248 253

Espanya
Cristina Roca
cristina@lapetita.cat
(+34) 651 816 315

Comunitat de Madrid
Isabel Rufino
endanza2005@yahoo.es
(+34) 665 592 341

Internacional
Pol Gil
pol@lapetita.cat
(+34) 650 248 253

**Escolars Catalunya

Pol Gil
pol@lapetita.cat
(+34) 650 248 253

**Producció executiva
Cristina Roca
cristina@lapetita.cat
(+34) 651 816 315

**Comunicació
Pol Gil
pol@lapetita.cat
(+34) 650 248 253

**Direcció artística
Albert Vilà
albert@lapetita.cat
(+34) 617 890 404

**Cap tècnic
Ignasi Bosch
mail.ibosch@gmail.com
(+34) 678 496081

Xarxes Socials

Twitter: @petitamalu

Facebook: lapetitamalumaluga

Vimeo: lapetitamalumaluga